0
0 položek
0 EUR
predaj@spokojnykon.eu   |   +420 777 270 058

Repelent RP1 Ultra - Ultrasilný sprej pre kone a jazdcov, flaša s rozprašovačom 500ml

Výrobca: Stiefel
EAN: 4037877078111
Kat. číslo: 1001763
Dostupnosť: SKLADOM
Variant:
Cena: 29,67 EUR


ks

POPIS

 

Nesmrdiaci RP1 vo vytunenej verzii.

Stále obsahuje rovnakú účinnú látku, ako RP1 na ktorú ste zvyknutí, ale tentoraz jej má dvakrát toľko.

A pohľad do testov účinnosti, vykonávaných v Maďarsku, ma milo prekvapil. Dvakrát silná RP1. Účinná zložka týchto repelentov - Icaridin, je pachovo takmer neutrálny a nezaťažuje teda ľudí ani kone nepríjemným zápachom. Je často používanou účinnou látkou aj v repelentoch pre ľudí.

Hmyz vníma pach inak. Molekuly látok rozpustených vo vzduchu sa viažu na receptory a spúšťajú v prípade Icaridin odpudzujúce nervovú reakciu. Ako repelentná látka odpudzuje Icaridin hmyz, bez toho aby ho zabíjal.

Pri nanesení RP1 na srsť sa vybuduje vďaka prchavosti účinnej látky tenká ochranná vrstva, ktorá chráni  niekoľko hodín. K tomu je účinná látka Icaridin veľmi jemná ku koži, takže sa používa aj pre humánne lieky.

Prípravok neobsahuje zakázané látky podľa antidopigových pravidiel FEI 2019. Bohužiaľ, zatiaľ sa vyrába iba v pollitrovom balení so sprejom.

INFORMÁCIE O PRÍPRAVKU.

Tento produkt podlieha pri dovoze schvaľovaciemu procesu podriadenému ministerstvám poľnohospodárstva a zdravotníctva. Firma Ghoda s.r.o. je jediným schváleným oprávneným dovozcom týchto produktov Stiefel do Českej republiky. Údaje o dovozcovi a číslo schválenie sú povinne uvádzané na etikete každého produktu. Výrobky, ktoré neobsahujú tieto údaje na etikete, sú dovezené do SR nelegálne a nespĺňajú vysoké štandardy kvality spoločnosti Stiefel. Môže sa jednať o falzifikáty, prejdenej či riedené tovaru. Ich použitím môžete ohroziť zdravie Vášho koňa.

 

Číslo schválenia: MZDR 1819/2018 / SVZ

VAROVANIE.

Horľavá kvapalina a pary. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Preveďte opatrenia proti výbojom statickej elektriny. Chráňte pred slnečným žiarením. Skladujte na dobre vetranom mieste. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním v zberni nebezpečného odpadu. Nevylievajte do kanalizácie.

UPOZORNENIE: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Neaplikujte pod sedlo pred jazdením, pod ťažkou deku alebo pod oblečenie. Neaplikujte na otvorené poranenia alebo poškodenú kožu. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Nevdychujte aerosóly.

Len na vonkajšie použitie.